Drielse
Winterfair

Drielse Winterfair

Voor het hele gezin!

Algemene Voorwaarden

1. Organisatie
Drielse Winterfair

2. Inschrijving
De organisatie behoudt het recht om een inschrijving niet te accepteren als wij het aangeboden niet vinden passen binnen het concept of als we al te veel van dezelfde aangeboden diensten/producten hebben.

3. Kosten
Het door de ondernemer verschuldigde bedrag zoals vermeld in de bevestigingsmail. Betaling van de huur dient vooraf betaald te zijn. Wij geven geen factuur met btw bedragen af aangezien wij niet btw plichtig zijn, en dat dus ook niet in rekening mogen brengen. Op verzoek kan er een kwitantie worden afgegeven.

4. Informatie over de avond
Informatie betreffende de avond over op en afbouwtijden enz. wordt minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement gemaild naar de ondernemers.
Het is niet toegestaan om eerder dan de eindtijd te beginnen met de ontruiming van de tafel. De ondernemer is verplicht de door hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. De ruimte dient geheel schoon opgeleverd te worden, wat inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn.

5. Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de Drielse Winterfair is geheel voor eigen risico van de ondernemer. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel tijdens de Ladiesnight.

6. Wijzigen van data, openingstijden en plaats
De organisatie heeft het recht om de vastgestelde data, openingstijden en plaats te wijzigen zonder dat de ondernemer recht heeft op schadevergoeding. De eventuele wijzigingen zullen schriftelijk aan de ondernemer worden doorgegeven.

7. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden waaraan de ondernemers gehouden zullen zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door organisatie
De organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van redenen te besluiten de geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur wordt dan als vervallen beschouwd. De ondernemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Annulering door ondernemer
Indien de ondernemer zijn inschrijving wenst te annuleren zal hij rekening moeten houden met de volgende data en percentages vergoedingen;
  • De ondernemer kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 19 oktober 2022
  • Bij annulering tussen 19 oktober 2022 en 12 november 2022 zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke huurbedrag
  • Wanneer de ondernemer binnen 14 dagen voor het event, dus na 12 november 2022, annuleert is het volledige huurbedrag verschuldigd.